iRoad-Forum

Terug naar het Forum

Privacyverklaring AVG


iRoad gevestigd te Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens. E-mailadres: info@iroad.info

Persoonsgegevens die wij verwerken. Iroad-Forum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. - Voor en achternaam of nickname-gebruikersnaam - E-mailadressen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website verzameld enkel die gegevens welke nodig zijn om deel te nemen aan het iRoad-Forum, zoals e-mailadres en uw naam of gebruikersnaam.

iRoad-Forum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen. - het afhandelen van uw account. - de reacties die u op het iRoad-Forum plaatst.

Geautomatiseerde verwerking op website. - iRoad-Forum verzend, op verzoek/abonnement van forumlid, e-mails welke betrekking hebben op topics en reacties van mede forumleden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. iRoad-Forum bewaart uw persoonsgegevens, zoals topics en reacties, in de archieven als naslagwerk voor overige forumleden. Op persoonlijk verzoek van een forumlid kan zijn of haar reacties verwijderd worden uit het systeem. Als forumlid verzoekt haar of zijn account te verwijderen wordt dit binnen 24 uur uitgevoerd.

Delen van persoonsgegevens met derden. iRoad-Forum deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden waarmee iRoad-Forum gezamenlijke belangen heeft en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast verstrekt iRoad-Forum uw persoonsgegevens aan andere derde welke enkel plaatsvind met uw nadrukkelijke toestemming. Derde partijen zijn. Sponsors van allerlei aard. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. iRoad gebruikt cookies of vergelijkbare technieken voor het optimale functioneren van de website

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Iroad-Forum. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@iroad.info Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Download vriendelijke PDF


Terug naar het Forum