Politieke Domheid  

 

Redactie iRoad
(@redactie-iroad)
Admin
Lid geworden: 6 maanden geleden
Berichten: 11
1 mei 2019 10:54  

Politieke  correctheid (Policor) staat synoniem voor “niet onnodig kwetsen als het ook anders gezegd of gevraagd kan worden”. Daar is, aanvankelijk, niets mis mee echter als men de problemen niet benoemd, zoals ze daadwerkelijk zijn, dan sneeuwen de feiten onder.

Policor  is een wolf in schaapskleren het is niets anders dan een vorm van zelfcensuur. De burger wordt gevangene van zijn eigen gedachte. Gegijzeld door een fascistisch systeem.

Zij die andere hun wil / overtuiging willen opleggen rechtvaardigen dit dictatoriaal gedrag door te stellen dat het een hoger doel dient, een hoger doel waarin, conform religie, geen tegenspraak wordt geduld, m.a.w. dogmatische reflexen. 

Zij die vrijuit willen spreken leggen andere niet hun wil op, zij willen enkel discussiëren met open vizier en  zonder taalrestricties.       

Het muilkorven van het vrije woord ter bevordering van sociaal- maatschappelijk wenselijke vragen, antwoorden en gedrag heeft niets van doen met fatsoen  immers men misleidt te burger door middel van woordspelletjes. Onfatsoenlijker kan men niet zijn en nagenoeg gewetenloos.  

Kenmerken van Policor  zijn:  eufemismen, semantische woordenspelletjes, synoniemen en vergezochte interpretaties. Het manipuleren van de werkelijkheid door de  perceptie en beeldvorming te vertroebelen, oftewel,  spreken met meel in de mond en boter op het hoofd. Subjectief en suggestief communiceren.

Policor is niets anders dan de burgers beliegen en bedriegen en dat op een opgelegde geaccepteerde wenselijke manier. Ook probeert men daarmee de rust onder de vele gemeenschappen/culturen en nationaliteiten, die Nederland rijk is, te bewaren. Dit werkt tegen de democratie en het vrije woord immers men levert vrijheden in om andere tegemoet te komen. Dit betekent dat miljoenen burgers worden geschoffeerd omwille van een kleine minderheid die steeds meer macht krijgen binnen een angstcultuur. 

Policor verzacht en verhult de daadwerkelijke problemen immers het is not done om de feitelijke problemen te benoemen m.b.t. etnische gemeenschappen/religie en politieke  issues, enz. Kleur en afkomst staan buiten elke discussie, laat dat duidelijk zijn, enkel je gedrag en handelen mogen onverbloemd genoemd worden. Echter, we kunnen niet ontkennen en enkel vaststellen dat diverse culturen/religie botsen met de leidende Nederlandse cultuur en dat dit merkbaar is binnen  binnen alle lagen van de maatschappij. Veelal komt ongewenst gedrag en handelen voort uit cultuur en of religie. Wat binnen een bepaalde cultuur/religie wenselijk gedrag is, is binnen de  Nederlandse  de normen en waarden zeer onwenselijk en zelfs vaker strafbaar.

Men spreek over een open samenleving echter Nederland kent geen open samenleving juist omdat diverse culturen op eilandjes leven en de zelfcensuur steeds meer voet krijgt binnen de maatschappij. Het zijn dan ook overwegend de eerste ingezetenen die gesmoord en gesnoerd worden door de Gutmensch.   

De linkse denkers stellen; “Wie de Gutmensch veracht, moet de Übermensch eren”. Dat is een mooi voorbeeld van een semantische spelletje. Als je het een niet bent dan, moet je toch zeker het andere zijn.  Dat geldt zowel voor de linkse neuzelaar als voor de rechtse braller. Ben je niet voor ons, dan ben je tegen ons.  Enkel twee magere smaken binnen een policor klimaat waarin diezelfde policor de diversiteit tot evangelie heeft uitgeroepen.

Politieke Correctheid is in wezen Politieke Incorrect m.b.t. de werkelijkheid en feitelijkheden richting burgers immers het wordt op alle fronten ingezet om mensen monddood te maken. Bedrijven, TV, Radio, dag en weekbladen, enz. doen gretig mee met deze vorm van zelfcensuur immers sponsors en overheidssubsidies haken af als men niet meevaart met de policor koers. Het werkt als een zelfreinigend vermogen voortgekomen uit een collectieve hersenspoeling.   

Straten worden “omgestraat” omdat de zeehelden en Staatslieden van weleer koloniale bezetters waren. Pasen noemt men Lentefeest, Paaseieren noemt men verstop-eieren, Kerstfeest is verworden tot Winterfeest, het Wilhelmus deugt niet en de Indië Herdenking m.b.t. de gevallen soldaten wordt ook al als racistisch beschouwd. Zo zijn er nog legio voorbeelden. TV-series en films dienen een neger een Aziaat en een homoseksueel of gender neutrale te casten omwille van de “ afspiegeling” van de maatschappij. Als men voor de Rechter staat dan is het gedaan met Politiek Correctheid spreken, dan is er maar één perceptie die van de werkelijkheid gebaseerd op feiten. Dan slaat de ontnuchtering toe.

Het Policor gedrag sluit miljoenen burgers buiten (discriminatie) die in het geheel niet extreem denken of handelen maar de groeiende problemen willen benoemen en aangepakt willen zien  worden zonder gestigmatiseerd te worden als xenofoob of bruinhemd  Problemen die dagelijks merkbaar zijn.

Zelfcensuur is de sluipmoordenaar van de democratie, de volgende stap is dictatuur.

Graag  lezen wij jou mening!

Terug naar Topics


Citaat
  
Bezig