Klimaat = Complottheorie  

 

Redactie iRoad
(@redactie-iroad)
Admin
Lid geworden: 6 maanden geleden
Berichten: 11
10 mei 2019 07:52  

Laten we vooropstellen dat klimaatsverandering in eerste instantie niet de juiste benaming is. De juiste aanduiding is klimaatverschuiving. Door klimaatverschuiving ontstaat er klimaatsverandering met als gevolg weersverandering. Kanteling en draaiing van de aardas bewerkstelligd klimaatverschuiving. De mens moet niet denken dat hij/zij zo superieur is dit te doen keren, stoppen of te controleren. We mogen blij zijn dat klimaatsverschuiving/verandering bestaat anders leefden we hier nog in de ijstijd. 

Links, en de naar zichzelf opzoek zijnde VVD, de EU, IPCC, VN, en andere utopianen, houden allen angstig vast aan de “97 %  van alle wetenschappers” mantra. Zij leven onderling in een gezamenlijke bubbel waarin geloven en voelen belangrijker is dan de werkelijkheid. Waar fictie heerst en feiten ondergeschikt zijn aan emoties.

Het 97% consensus sprookje is afkomstig van ene Maggie Zimmerman. Ze was ten tijden van het zogenaamde “onderzoek” doctoraalstudent aan de Universiteit van Illionois.

In 2009 lanceerde zij als eerste de 97% klimaatbom. Zij had aan 10,257  aardwetenschappers en academici, werkzaam bij overheidsinstellingen, twee vragen gesteld, namelijk, “ is de temperatuur op aarde gestegen, en is de mens daarbij een belangrijke factor?”.  Niet onbelangrijk om te weten is dat wetenschappers op het gebied van de zon, de ruimte en natuurkundigen niet bij het onderzoek werden betrokken.

Van de 10,257 personen  reageerde 3146. Vervolgens bleven er 79 “deskundige” over  waarvan 77  bevestigend antwoordde op de vragen. Wat de overige 2 hebben geantwoord staat niet binnen het rapport. (zie zijbalkmenu voor rapport)

De 97% zweep was geboren en eenieder met een andere mening wordt gegeseld. 77 personen staan dus representatief voor 97% van alle wetenschappers. 

31.000 wetenschappers hebben een petitie ondertekend en aangeboden aan de Amerikaanse regering. Daarin vragen zij de regering  om terughoudendheid  m.b.t. het omarmen van de broeikastheorie en stellig af te zien van het ratificeren van het Verdrag van Kyoto. Dat is pas een echte en overweldigende consensus.

Het IPCC heeft zich schuldig gemaakt aan fraude  door wetenschappelijke gegevens te publiceren die aangepast en verdraaid zijn aan hun eigen visie/stelling. Daardoor hebben zij de objectiviteit, door misleiding, ondermijnd.

Na publicatie van het IPCC rapport werd het internet overspoeld met video's van en door wetenschappers vanuit alle hoeken van de wereld. Deze wetenschappers vertellen veelal hetzelfde, namelijk, dat hun naam en positie als wetenschapper is misbruikt en dat het IPCC tevens onderzoeken van hen heeft misbruikt. Betrokkene wetenschappers  hebben dan ook afstand genomen van het IPCC rapport.

Richard Tol, hoogleraar klimaateconomie van de VU en de Universiteit van Sussex, plus een studie van Dr John Legates verwijzen het 97% verhaal naar het rijk der fabelen. Toch blijven kranten en politici de leugen verkondigen.

Het huidige kabinet is qua politieke positie, binnen het politieke spectrum, niet meer te definiëren, Ze zijn de weg van redelijkheid kwijt zijn omdat zij zich laten leiden door klimaat populisme. Omdat iedereen angstvallig vasthoudt aan hun eigen "fake facts", conform religie. De klimaat leugen is een eigen leven gaan leiden zoals vele sprookjes en complottheorieën. Het zijn complotdenkers en  verketteren de tegenstanders. Op  de klimaatbrandstapel met hen! wel CO2 neutraal graag. Het is  fascisme pur sang.

De klimaat alarmisten hebben het Zweedse tiener meisje Greta Thunberg verheven en uitgeroepen als de Jeanne d’Arc van het klimaat. Dit kind heeft een lange geschiedenis van serieuze mentale stoornissen. Aandoenlijkheid en emoties staan weer boven de feiten.  

Er is een nieuwe beweging op gestaan, “The social justice warriors / strijders voor sociale rechtvaardigheid welke een ongezonde en gevaarlijke ontwikkeling is. Het zijn personen van de linkse stempel die besloten hebben dat mensen met een andere mening het woord  moet worden ontnomen door ze geen platform te geven.

Dat noemt men “deplatformen”. Op een agressieve manier wordt er hetze gevoerd en zij intimideren alles en iedereen. Zij die tot diezelfde club behoren en toch speken met een “tegenstander” worden geïntimideerd, afgebrand en verbannen. Het voormalige DDR keert terug waar familie, vrienden en buren elkaar niet vertrouwen. Dat er nog zoveel mensen de feiten niet willen of durven zien is stuitend. 

Het team iRoad zien zich dan ook als partizanen van het vrije woord. Eenieder die een ander en positief geluid laat horen is een verzetsstrijder.

Anno 2019 kan men niet meer om de feiten heen, immers het internet is alomtegenwoordig. Het tij is gestaag aan het keren, de kentering is nabij. De nieuwe generatie pikt de indoctrinatie en manipulatie niet meer.

Al is de leugen nog zo fel en snel, internet achterhaalt hem wel...

Graag  lezen wij jou mening!

Terug naar Topics


Citaat
  
Bezig