Immigratie: overdaad schaadt  

 

Redactie iRoad
(@redactie-iroad)
Admin
Lid geworden: 6 maanden geleden
Berichten: 11
21 mei 2019 12:15  

Migratie omvat emigratie en immigratie. Als iemand zich vanuit een ander land ergens vestigt is deze een migrant. In het vestigingsland een immigrant en in het land van herkomst een emigrant.

Immigratie…een woord dat in de jaren 70tig gelinkt werd aan Nederlanders die naar Australië en Canada verhuisden, is nu een woord met negatieve klank m.b.t. “vluchtelingen”.

De heersende politiek vertelt ons al decennia dat immigranten nodig zijn i.v.m. de vergrijzing. Kan het ook zo zijn dat we nieuwe politici nodig hebben i.v.m. hersen-vergrijzing?

Immigratie is verworden tot massa-import van mensen die, veelal, niets positiefs bijdragen aan de vergrijzingsproblematiek. Vergrijzing kost geld en door steeds meer werkloze-import bereikt men het tegenovergestelde.

Alleen het bedrijfsleven heeft profijt immers meer consumenten, die bedient worden door steeds minder personeel. Meer patiënten minder verplegen personeel, meer bejaarden minder personeel, meer criminaliteit minder politie., enz.

Aanloop van mensen van buitenaf gebeurd al eeuwenlang en dat was een natuurlijk aanloop/ aanwas. 

Tegenwoordig krijgt de samenleving niet meer de tijd om het allemaal te laten bezinken, te laten inbedden. Men krijgt niet de tijd om aan een nieuwe situatie te wennen, om het een plaats te geven wat bij een natuurlijk verloop wel gebeurd.

Vanaf dat men “gastarbeiders” importeerde is het een onnatuurlijk verloop van een mensenstroom geworden die sneller groeit dan de bevolking economisch, sociaal en maatschappelijk aan kan, c.q. kan opbrengen.

Arbeiders uit EU-Lidstaten leveren een bepaalde korte tijd een netto bijdrage echter na verloop van tijd is hun saldo bijdrage negatief. Te denken aan WW, huur en zorg toeslag enz. Dan worden ze bijstandstoerist.

De meeste Lidstaten zijn verzorgingsstaten en staan constant onder druk juist omdat meer mensen uit een ruif eten die roofbouw plegen op de schatkist. Immigranten redden de verzorgingsstaat niet maar zijn een financiële, sociale en culturele belasting…een totale aanslag.

De laatste Vluchtelingenstorm betrof het hoogopgeleide Syriërs, volgens verweesde en verdwaalde hoogleraren en groenburgers. Het blijkt nu dat velen hun universiteitsdiploma hebben gekocht ( plus vertaalde en gecertificeerde kopieën).

Een Universitair diploma vergroot de kans tot verblijfsvergunning. Niets op tegen dat mensen proberen er alles aan te doen om een beter leven te krijgen maar er is ook, zeer zeker, niets op tegen dat de gastgevers deze gasten niet willen herbergen.

EU adepten, zoals Juncker en Timmersmans, zijn er heilig van overtuigd dat immigratie nodig is voor de welvaart te behouden. De achterliggende agenda is waarschijnlijk omvolking.

Originele bevolking uitdunnen door immigratie, zodat de impasse en de patstelling (oude cultuur en tradities) wordt doorbroken. Men zet de EU-burgers schaakmat met wet/regelgeving, leugens en bedrog.

Dat immigratie nodig is, is bedrog, misleiding en manipulatie. Dan te bedenken dat de mensen zoals Junker en Timmermans Rusland beschuldigen van inmenging, misleiding en bedrog.

Omvolken is een woord dat links associeert met extreemrechts en muilkorft daarmee het debat. Behoort het niet zo te zijn dat ongeacht welke politieke stroming een probleem signaleert dat het dan om de oplossing gaat en niet uit welke hoek het wordt geadresseerd?

Nee, dat kan niet want het gaat om politieke agenda´s en macht. Men is niet gebaat bij samenwerking met de tegenstanders immers de achterban, het stemvee, moet bedient te worden.

Zowel links als rechts begrijpen niet dat men min en plus nodig heeft om stroom te krijgen.

De westerse culturele identiteiten worden bedreigt door volkeren en culturen die ook hun eigen identiteit willen behouden, welke botsen met de leidende cultuur.

Vluchtelingen helpen? Ja! in eigen regio of naburige landen. Immigratie ?…mondjesmaat naar economische behoeften en niet volgens allerlei rekenmodellen die opgesteld zijn door wensdenkers conform de klimaatmodellen.

Graag  lezen wij jou mening!

Terug naar Topics

 


Citaat
  
Bezig