Feminisme versus Emancipatie  

 

Redactie iRoad
(@redactie-iroad)
Admin
Lid geworden: 6 maanden geleden
Berichten: 11
19 mei 2019 09:24  

Emancipatie betekent gelijkstelling en gelijkwaardigheid van rassen/soorten en groepen. Het woord “ras” is een mooi voorbeeld hoe men identiteit plakt op mensen om hen te definiëren c.q. te duiden.

Feminisme is een ideologische stroming die ervan uit gaat dat we in een mannenwereld leven waarin de mannelijke maatstaven de norm is en welke men wilt veranderen, aanpassen en of buigen naar de dominantie van de vrouw immers vele van deze Femstrijders gaan niet voor gelijkheid.

Dat Emancipatie het gelijkstellen van rassen/soorten nastreeft behoeft geen verdere uitleg immers welke huidskleur iemand heeft doet er niet toe. M.b.t. gelijkheid en gelijkwaardigheid is het een andere verhaal.

Als humanist kan men religieuze personen, die op grond van hun geloof gehele groepen discrimineren en onderdrukken, niet als gelijkwaardig beschouwen en derhalve niet accepteren als gelijke.

Accepteert men hen wel dan tolereert men intolerantie en discriminatie en verlaagt men zich tot een denkwijze c.q. leerstelling die men verwerpt en waar men resoluut op tegen is. Men wilt toch niet met onderdrukkers gelijkgesteld worden. Omwille van wetgeving worden ze getolereerd.

Waarom religie als voorbeeld nemen m.b.t. non-acceptatie, gelijkheid en gelijkwaardigheid en waarom niet neonazi's en andere extreme denkers? Welnu, als men neonazi's niet accepteert / gelijk stelt dan kan daar ieder weldenkend mens het alleen maar mee eens zijn immers hun denkbeelden zijn geen toonbeeld van verdraagzaamheid.

Zij die andersdenkenden, anders geaarde en vrouwen niet accepteren worden onder het mom “vrijheid van religie” beschermd. Vrijheid van religie betekent beperking van vrijheid voor anderen binnen die gemeenschap en ook veelal daarbuiten. Ironisch nietwaar? Wetgeving is vaker onrechtvaardig en dubieus m.b.t. wat men er mee wilt bereiken. Veelal beantwoord de oneerlijke letter niet naar de eerlijke geest van de wet, of andersom.

Religieuze vrijheid van een ander dient niet een beperking te worden voor niet gelovigen. Derhalve dient men ”Vrijheid van religie” omgezet te worden in “Vrijwaring van religie”. Vrijwaar de medeburger van je religie en of levensovertuiging. Gelijkwaardigheid is geen eenheidsworst of barometer van alles.

Religie accepteert de democratie niet derhalve heeft religie geen recht op een democratische behandeling. Men kan iets of iemand niet iets toestaan wat zijzelf anderen willen ontnemen en niet toestaan binnen hun eigen kring. Tevens misbruiken zij de democratie om een dictatuur op te leggen.

Mannen en vrouwen zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig als mens, an sich, als het om gelijkheid gaat. De intrinsieke waarden van beiden zijn gelijkwaardig en dienen als gelijke behandeld te worden door wet en regelgeving.

Het feminisme is doorgeschoten en heeft niets van doen met emancipatie. Ook linkse deugtrutten zijn behoorlijk actief als het om feminisering gaat. De meeste mannen zijn geëmancipeerd maar als man wordt men geamputeerd door het feminisme.

Vele feministen willen mannen buitensluiten en hebben een hekel aan het “man” zijn. De man werkt als een rode lap op een genderkoe. Ze gedragen zich dominant tegenover elke man en zijn daarmee bevooroordeeld, generaliseren en discrimineren vele geëmancipeerde mannen.

De structuren in de maatschappij zijn door de eeuwen heen inderdaad opgebouwd door mannen en rondom mannen. Er is dan ook niets mis mee dat men deze structuren probeert te doorbreken en aan te passen zodat mannen en vrouwen beide gelijk staan.

Het feminisme daarentegen gaat als een olifant door een subtiele mannenkast. Ze gaan te werk als een religie die geen tegenspraak duld. Zij discussiëren niet, alhoewel dat denken ze, zij doen enkel mededelingen.

Gelijk is identiek aan het ander. Gelijkwaardig hoeft niet 100% identiek te zijn maar is van gelijk niveau/waarde etc. Mannen en vrouwen zijn dus, volgens vele, niet gelijk, wel gelijkwaardig. Mannen en vrouwen zijn gelijk en gelijkwaardig voor de wet maar biologisch in het geheel niet.

Het gender zijn wordt ons aangeleerd door de structuren binnen de maatschappij/cultuur waarin men opgroeit. Men wordt van kinds af aan sociaal maatschappelijk wenselijk geprogrammeerd. De  meisje-jongen-rol wordt via patronen en beeldvorming aangeleerd.

Gelijke kansen bestaan niet waardoor gelijkheid, ongeacht man vrouw, al gedoemd is te mislukken. Iedereen verdient gelijke kansen maar zo zit de maatschappij niet in elkaar. Ook politieke correcte prietpraat veranderd daar niets aan.

Graag  lezen wij jou mening!

Terug naar Topics


Citaat
  
Bezig