EU-Light Ja / Nee  

 

Redactie iRoad
(@redactie-iroad)
Admin
Lid geworden: 6 maanden geleden
Berichten: 11
15 mei 2019 09:31  

de EU…tja…deze twee letters staan gegrift in burgersbrein ook al is men niet politiek actief of geïnteresseerd in de ontwikkeling van het Monster van Eurostein.

Beknopte uitleg: Ooit begonnen als de EGKS, (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) een verdrag uit 1952, opgericht onder het motto 'nooit meer oorlog' gevolgd door de samenwerkende en verbindende E.E.G .(opgericht 1958 Europese Economische Gemeenschap) en verworden tot polariserende en generaliserende EUnuch.

Wie zijn deze Eurofielen ?...welnu...de meeste politici, overwegend de meeste bedrijven en vele angstige en onwetende burgers.

Wie zijn de Anti-Eu-ers?...alles waarvoor Eurofielen staan.

Wat zijn de speerpunten?...makkelijker investeren en welvaart door open grenzen. 500 miljoen consumenten. Jawel, dat bent jij! op de eerste plaats ben jij een consument, dan pas een burger. Grensoverschrijdende problemen kan men gezamenlijk aanpakken zoals milieu, klimaat, voedselveiligheid, medicijnen, veiligheid enz. Vermindering van bureaucratie door gezamenlijke wetgeving was ook een EU kreet en nog veel meer ”goeds”. Maar niet heus!

Nadelen?...toenemende en grensoverschrijdende criminaliteit die men niet krijgt ingedamd. De buitengrenzen zijn van gatenkaas zodat de EU wordt overspoeld met “asielzoekers”. De veiligheid van de burgers is teniet gedaan juist omwille van grenzen zonder controle. Burgers van de rijkere EU Lidstaten worden financieel uitgekleed om de broek van de armoedige EU aanhang op te houden.

Ironie is dat hetgeen de EU pretenteert te zijn en te willen bereiken totaal de tegenovergestelde richting opgaat.

Pensioengerechtigde leeftijd verschilt van land tot land. Wanneer de verhoging ingaat en ook het aantal jaren verschilt van land tot land.

Duitsland van 65 naar 67 jaar in 2029.
Estland van 63 naar 65 jaar in 2026.
België van 65 naar 67 jaar in 2030.
Tsjechië van 62 naar 67 jaar in 2041.

M.a.w. deze landen nemen de tijd. Verhoging is niet nodig, het geld dient anders verdeeld te worden. 

Dan zijn er ook nog landen die het woord emancipatie/gelijkheid niet hebben begrepen.

In Oostenrijk bijvoorbeeld zijn mannen pas met 65 jaar pensioengerechtigd en vrouwen al met 60 jaar. Zwitserland en Italië hanteren ook andere leeftijden tussen mannen en vrouwen.  Men zegt dat dit gerepareert wordt echter men zegt zoveel. Discriminatie en polarisatie is de EU niet vreemd. Langer doorwerken, bezuinigingen en lastenverzwaringen. Als man zou je kunnen zeggen #metoo, maar dan letterlijk bedoeld.

Biologisch leven vrouwen langer dan mannen dan is het toch onbegrijpelijk dat hij, de man, die eerder overlijdt langer moet doorwerken dan de vrouw. Dat is de wereld op zijn kop en een typisch schoolvoorbeeld hoe krom wetgevers kunnen denken immers langer doorwerken is gebaseerd op de levensverwachting. 

Nu kan men stellen dat elk land zelf de pensioenleeftijd moet kunnen bepalen echter het probleem van vele EU Lidstaten is dat niet elk land hetzelfde profijt heeft. Nederland is bijvoorbeeld een van de grootste Netto betalers.

Je zou dus zeggen dat landen die minder bijdragen, door hun zwakke economische situatie, langer dienen door te werken en dat met ingang van gisteren. Maar langer doorwerken maakt een zwak land niet economisch gezond. Hooguit de werkloosheid en armoede wordt ermee verlengt. Alhoewel, de pensioenen zijn tegenwoordig ook geen vetpot. Te weinig om te leven en te veel om dood te gaan.

Dan te bedenken dat deze zwakke landen meer inwoners hebben dan NL en derhalve meer zeggenschap / zetels binnen de EU. Dat is de democratie op zijn slechts. Wie betaalt bepaald zal ook niet werken. Geef elk Lidstaat evenveel zetels en vetorechten, immers Lidstaten zijn verkapte provincies van de EU, dat is pas gelijkheid en democratisch.  

Democratie kan enkel werken als men start vanaf een gelijke positie en dat in alle facetten. Vele landen hadden hun zaakjes niet op orde toch konden zij tot de EU toetreden.

Eeconomische en democratische gelijkheid is er vanaf het begin niet geweest. De sociaal correcten onders ons zeggen "zonder steun aan de ander verliest elk individu tenslotte zijn eigenwaarde". Onderlinge steun werkt enkel bij gelijkgezinden. Eeuwenoude culturele verschillen en normen en waarden zijn kloven die nauwelijks te overbruggen zijn als het gaat om het Mijn en het Dijn. 

Democratie is vaker niet rechtvaardig. De grote filosoof Plato was absoluut geen voorstander van de democratie. Democratie is volgens Plato een systeem dat gedoemd is te falen. Het hele idee van democratie is irrationeel en absurd. "Ja maar...democratie is de beste vorm! " Dat is een kwestie van hoe je het bekijkt.

We moeten democratische regeringen afzonderlijk beoordelen, dus niet vergelijken met andere politieke systemen. We moeten kijken of het voldoet aan onze morele verantwoordelijkheid. M.a.w. de democratie van diverse Lidstaten sluiten onderling niet op elkaar aan.  Aan welke vormen van onderdrukking hebben democratisch gekozen regeringen zich schuldig gemaakt? Juist, te veel om op te noemen. Democratie eindigt veelal in tirannie. Democratie rechtvaardigt ook niet alles.

Alle lidstaten zijn aandeelhouders van de EU echter de aandeelhouders met de minste inbreng krijgen het meest.

Ook de autonomie is aan het af kavelen immers we hebben steeds minder zelfbeschikking. Soevereiniteit is onderdeel van de autonomie. Als Staat der Nederlanden/ regering hebben we, in de meeste belangrijke zaken, niet meer het hoogste gezag. De EU is een overheersende entiteit. Omdat buitenlandse verdragen boven de Nederlandse grondwet staan is de volkssoevereiniteit verkwanseld.

Zelfbeschikking over pensioengerechtigde leeftijd is niet echt een voorrecht immers dat is ten nadelen van de burgers die andere landen in het zadel moeten houden.

Overwegend de meeste EU politici, en andere uitbuitende aanhangsels, zijn stropers van het hoogste niveau. Oncontroleerbaar en spilziek. Ook is de bureaucratie log, lomp, niet transparant en onbehouwen.

We moeten terug naar de EEG oftewel EU light. De Europese Commissie, de uitvoerende macht, dient afgeschaft te worden. Terug naar een Economische Unie met behoud van de Euro, open grenzen, maar wel zelf beschikking erover m.b.t. sluiten. Maar daar kunnen zich te zijner tijd knappe koppen over buigen hoe men een EU light wilt aankleden.

Geen generieke wetgeving meer immers diverse culturen, talen en tradities kan men niet gelijkschakelen.

Juist omdat we allen zo verschillend zijn van onze buur en overbuurlanden maakt ons onderling interessant. De EU staat een eenheidsworst voor ogen. Verworvenheden worden uitgehold zoals, democratische rechten, economische zekerheid, sociale rechten. Natuurlijk, is niet alles fout wat de EU doet, maar alles wat de EU onderneemt is, oftewel onwenselijk en overbodig, of had via andere wegen bereikt kunnen worden.

Het is een veelvraat van bureaucratie, valkuilen, spinnenwebben en rookgordijnen. Totaal niet transparant en kunnen niet de vinger leggen waar het geld naar toe gaat. Ze weten wel drommels goed waar ze het vandaan moeten halen. Derhalve is een bindend referendum op zijn plaats.

Maar het probleem is dat er in Brussel een “Wij van WC eend” commissie zit. Het is moeilijk met de Kalkoen het Kerstdiner te bespreken.

De EU in zijn huidige vorm werkt niet en zal ook nooit werken. Er dient een cultuur omslag te komen bij politici. Wij burgers van Europa zijn niet bang onderling, wij willen bevrijdt worden van de EU potentaten met utopische waandenkbeelden.

EU light?  Ja/Nee.

Graag  lezen wij jou mening!

Terug naar Topics

 


Citaat
  
Bezig